Dzień 25 listopada był szczególny dla przedszkolaków i pracowników naszej placówki- została nadana nazwa przedszkolu „Pluszowy Miś". Uroczystość była tak zorganizowana, aby można było świętować także 25-lecie istnienia przedszkola przy ul. Ogrodowej, oraz Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Przygotowanie do uroczystości nadania nazwy przedszkolu poprzedziło wiele różnorodnych działań podejmowanych przez dzieci, polegających na:

  • poznaniu bohaterów różnych bajek o misiach (Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Jogi, Miś Coralgol, Miś Paddington),

  • wykonaniu przez dzieci ciekawych plakatów przedstawiających postaci tych misiów - które mieliśmy okazję podziwiać na dekoracji podczas przedstawienia na hali,

  • wykonanie kartki urodzinowej dla misia jak również albumów o niedźwiedziach.

    Wszystkie te działania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o niedźwiedziach i doskonalenia umiejętności plastycznych dzieci.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor Marii Rodak, która przywitała przybyłych gości i rodziców.

P. dyrektor podkreśliła, iż „uroczystość nadania nazwy jest wydarzeniem szczególnie znaczącym i jednoczącym społeczność przedszkolną, gdyż skupia ją wokół działań wychowawczych istotnych dla kształtowania dziecięcych postaw i charakterów. Znak pluszowego misia podkreśla jeszcze bardziej autonomię naszej placówki, sprawia, że utożsamiani jesteśmy z czymś radosnym, ciepłym, miłym i przyjaznym dzieciom". Po słowach pani dyrektor, głos zajęła pani burmistrz Mirosława Miszkurka , która odczytała uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy przedszkola i wręczyła na ręce pani dyrektor Akt Nadania Nazwy Przedszkola.

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment. W obecności Posłów na Sejm RP:  pani Stanisławy Prządka oraz pana Grzegorza Woźniaka, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy i logo przedszkola oraz ogłoszono pełną nazwę przedszkola - Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś" w Żelechowie. Po czym dzieci, z należnym honorem, odśpiewały hymn przedszkola.

Przedszkolaki, pod kierunkiem wychowawczyń, przygotowały i przedstawiły bogaty program artystyczny, który spotkał się z aprobatą publiczności i zaproszonych gości. Nie zabrakło recytacji wierszy, śpiewania piosenek oraz prezentacji tańców ludowych.

Parlamentarzyści złożyli serdeczne gratulacje i wyrazy podziwu dla talentów dzieci. Za trud i odwagę wystąpienia na scenie przed szeroką publicznością, dzieci otrzymały od zaproszonych gości upominki w postaci zabawek, za które podziękowały wdzięcznym uśmiechem.

Życzenia złożył także dyrektor Zespołu Szkół - pan Krzysztof Ośka, który wspomniał, że od tej pory wiele procesów wychowawczych w naszym przedszkolu będzie oscylowało wokół tematyki pluszowego misia.

Głos zajął także przewodniczący przedszkolnej Rady Rodziców - pan Mateusz Ostałowski, który podziękował pani burmistrz i radzie gminy za podejmowane inwestycje w przedszkolu, a pani dyrektor i radzie pedagogicznej za zaangażowanie w wychowanie dzieci.

Pani Danuta Frydel - członek Rady Miejskiej w Żelechowie, podziękowała rodzicom dzieci za wsparcie przedszkola.

Pracownicy przedszkola przyłączają się do tych sów i również dziękują rodzicom za wykazanie pełnego zaangażowania w przygotowanie: materiałów do powstania folderu o przedszkolu, opracowanie tablicy pamiątkowej, oprawy muzycznej, zaopatrzenia grup w maskotki pluszowego misia oraz książek o tematyce „misiowej", jak również za napisanie ciekawych wierszy z których został stworzony tomik poezji.

Wykazanie tak dużego zainteresowania ze strony rodziców bardzo nas cieszy i świadczy o akceptacji pomysłów i działań placówki.

Zwieńczeniem uroczystości nadania nazwy przedszkola była, w dniu następnym, degustacja pysznych i przepięknych tortów wykonanych przez chętnych rodziców - specjalnie na tę okazję.

Maskotka pluszowego misia towarzyszy człowiekowi od dzieciństwa i kojarzy się z ciepłem, czułością, cierpliwością, poczuciem bezpieczeństwa, jakie daje nasze przedszkole. Pluszowy miś jest powiernikiem najskrytszych dziecięcych marzeń, można się do niego przytulić, porozmawiać. To „ktoś" bardzo bliski, cierpliwy, często niezastąpiony - jak podkreśliła p. dyrektor Maria Rodak. Pragniemy, aby nazwa naszego przedszkola budziła same pozytywne emocje.