Projekt: „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie obejmuje 70 dzieci 5-6-letnich.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych dzieci poprzez umożliwienie kontaktu ze sztuką ludową, opanowanie umiejętności artystycznych i odkrycia własnych talentów.

Udział dzieci w projekcie: „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej" umożliwi dzieciom obcowanie ze sztuką ludową, poznanie tradycji, kultury i tańca regionu.

W ramach projektu odbywają się:

*zajęcia artystyczno-taneczne, na których dzieci zapoznają się z melodią, krokami oraz uczą się tańców regionalnych: kujawiak, krakowiak, trojak, poleczka,

*zajęcia z rękodzieła artystycznego umożliwiają dzieciom bliski kontakt ze sztuką ludową, zapoznają się z podstawowymi wyrobami rękodzieła ludowego: hafty, koronki, stroje ludowe, wyroby garncarskie i ceramiczne. Podczas zajęć dzieci wykonywały ozdoby choinkowe min. łańcuchy, bombki bibułkowe, słomkowe gwiazdki, papierowe ptaszki. Piekły i dekorowały pierniczki. Wszystkie te wspaniałe prace zostały umieszczone w kąciku regionalnym.

Przedszkolaki w ramach projektu wzięły udział w warsztatach z rękodzieła artystycznego w Ośrodku Szkoleniowym w Łucznicy koło Pilawy.

Z wielkim zaangażowaniem i zapałem przystąpiły do pracy w poszczególnych pracowniach pod okiem instruktorów, malowały na szkle, lepiły z gliny, wykonywały wycinanki, formowały różnorodne kwiaty z bibuły oraz próbowały tkania na krosnach.

Zgodnie z założeniami projektu: „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej" odbyło się spotkanie z twórcami ludowymi Panem Stanisławem Sowińskim i Panią Grażyną Frankowską pasjonującymi się wycinankarstwem. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały różnorodne wycinanki prezentowane przez twórców. Poznały etapy powstawania wycinanek. Pod czujnym okiem twórców ludowych przystąpiły do wykonania swoich wycinanek.

Realizując kolejne założenia projektu: „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej" przewidziana jest:

*wycieczka do skansenu Wsi polskiej pod Lublinem,

*pokaz tańców ludowych oraz wytworów prac dzieci z rękodzieła artystycznego dla społeczności lokalnej,

*zorganizowanie kącika ludowego w przedszkolu,

*festyn rodzinny: „Na ludową nutę" w przedszkolu.

Dotychczasowe zajęcia, spotkania, warsztaty dają dzieciom wiele radości, satysfakcji z wykonywanych prac, widać duże zaangażowanie, a tym samym zdobywają nowe wiadomości, doświadczenia.