W roku szkolnym 2011/2012 w Publicznym Przedszkolu  w Żelechowie realizowany był projekt unijny : „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej". Obejmował on 70 dzieci 5-6-letnich.

Celem projektubyło zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych dzieci poprzez umożliwienie kontaktu ze sztuką ludową, opanowanie umiejętności artystycznych i odkrycia własnych talentów.

Udział dzieci w projekcie: „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej" umożliwił dzieciom obcowanie ze sztuką ludową, poznanie tradycji, kultury i tańca regionu.

W ramach projektu odbywały się:

*zajęcia artystyczno-taneczne, na których dzieci uczyły się tańców regionalnych: kujawiak, krakowiak, trojak, poleczka,

*zajęcia z rękodzieła artystycznego umożliwiające dzieciom bliski kontakt ze sztuką ludową, zapoznanie się z podstawowymi wyrobami rękodzieła ludowego, takimi jak: hafty, koronki, stroje ludowe, wyroby garncarskie i ceramiczne. Podczas zajęć dzieci wykonywały ozdoby choinkowe min. łańcuchy, bombki bibułkowe, słomkowe gwiazdki, papierowe ptaszki. Piekły i dekorowały pierniczki. Wszystkie te wspaniałe prace zostały umieszczone w kąciku regionalnym.

Przedszkolaki w ramach projektu wzięły udział w warsztatach z rękodzieła artystycznego w Ośrodku Szkoleniowym w Łucznicy koło Pilawy.

Z wielkim zaangażowaniem i zapałem przystąpiły do pracy w poszczególnych pracowniach pod okiem instruktorów, malowały na szkle, lepiły z gliny, wykonywały wycinanki, formowały różnorodne kwiaty z bibuły oraz próbowały tkania na krosnach.

Zgodnie z założeniami projektu: „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej" odbyło się spotkanie z twórcami ludowymi Panem Stanisławem Sowińskim i Panią Grażyną Frankowską pasjonującymi się wycinankarstwem. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały różnorodne wycinanki prezentowane przez twórców. Poznały etapy powstawania wycinanek. Pod czujnym okiem twórców ludowych przystąpiły do wykonania swoich wycinanek.

W ramach Projektu „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej" zorganizowano:

*wycieczkę do skansenu Wsi polskiej pod Lublinem,

*pokaz tańców ludowych oraz wytworów prac dzieci z rękodzieła artystycznego dla społeczności lokalnej,

* kącik ludowy w przedszkolu,

*festyn rodzinny: „Na ludową nutę"