Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej, obowiązujące od 1 września 2015r.

/średnio 21 dni w miesiącu/

 

1 godz. dziennie x 1zł/godz. = 21,00 zł. miesięcznie

2 godz. dzien. x 1zł/godz. =    42,00 zł. miesięcznie

3 godz. dzien. x 1zł/godz. =  63,00 zł. miesięcznie

4 godz. dzien. x 1zł/godz. =  84,00 zł. miesięcznie

5 godz. dzien. x 1zł/godz. =  105,00 zł. miesięcznie

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00 /godziny niepłatne/

Opłata uzależniona jest od liczby godzin zadeklarowanych przez rodziców i czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłata za  całodzienne wyżywienie w przedszkolu wynosi  5,50 zł. od dziecka:

➢    1,50 zł. śniadanie

➢    1,50 zł. Podwieczorek

➢    2,50 zł. Obiad

Opłatę  należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 każdego miesiąca, u intendenta przedszkola Pani Katarzyny Opala lub na konto