Kadra pedagogiczna:

dyr. mgr Marianna Błażejczyk

mgr Hanna Osińska

mgr Hanna Chudek

mgr Małgorzata Wiśniewska

mgr Katarzyna Dębek

mgr Joanna Korda

mgr Edyta Kania

mgr Justyna Jurzysta

mgr Paulina Ducka

Logopeda:

mgr Ilona Mikusek

Nauczyciele wspomagający:

mgr Beata Wojtasik

mgr Aneta Biłos

mgr Aneta Szczęsna

mgr Wioletta Chudek

mgr Agnieszka Cmiel

mgr Dorota Głębicka

Psycholog:

mgr Katarzyna Przybysz

Religia:

mgr Małgorzata Kosyra

Pomoc wychowawcy:

Marzena Mańkowska

Anna Łukasiak

Angelina Jodełka