Kadra pedagogiczna:

dyr. mgr Marianna Błażejczyk

mgr Hanna Osińska

mgr Hanna Chudek

mgr Małgorzata Wiśniewska

mgr Katarzyna Dębek

mgr Joanna Korda

mgr Edyta Kania

mgr Justyna Jurzysta

mgr Paulina Ducka

mgr Aneta Szczęsna

Logopeda:

mgr Ilona Mikusek

Nauczyciele wspomagający:

mgr Beata Rygielska

mgr Katarzyna Kiliszek

mgr Wioleta Chudek

mgr Monika Ostałowska

Psycholog:

mgr Katarzyna Przybysz

Religia:

mgr Małgorzata Kosyra

Pomoc wychowawcy:

Marzena Mańkowska

Angelina Jodełka

Marta Lechnio