Kadra pedagogiczna:

p. dyr. Marianna Błażejczyk

p. Hanna Osińska

p. Hanna Chudek

p. Małgorzata Wiśniewska

p. Katarzyna Dębek

p. Joanna Korda

p. Edyta Kania

p. Justyna Jurzysta

p. Paulina Ducka

p. Aneta Szczęsna

p. Angelina Jodełka

Logopeda:

p. Ilona Mikusek - obecnie w zastępstwie p. Ewa Głowacka

Nauczyciele wspomagający:

p. Beata Rygielska

p. Katarzyna Kiliszek

p. Wioleta Chudek

p. Elżbieta Soból

Psycholog:

p. Katarzyna Przybysz

Religia:

p. Małgorzata Kosyra

Pomoc wychowawcy:

 

p. Marta Lechnio

p. Anna Paprota

p. Mariola Kiliszek

p. Katarzyna Jurzysta