p. Hanna Osińska, p. Paulina Ducka, p. Monika Ostałowska - nauczyciel wspomagający

Pani woźna Małgorzata Król.

W swojej pracy skupiamy się przede wszystkim na stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci. Staramy się, aby każde dziecko czuło się ważne i potrzebne, by znało swoje prawa, obowiązki oraz zasady zachowania. Wychowankowie przebywają w pięknej, dużej kolorowej sali, która jest świetnie wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne. Grupę tworzą dzieci wesołe, uśmiechnięte, pełne ciekawych pomysłów.
Bardzo lubią się bawić, rysować, malować i śpiewać. Uwielbiają zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Poprzez zabawę uczą się myśleć, mówić, słuchać, rozumieć.
Dzieciom zawsze towarzyszy grupowa piosenka, która daje im wiarę we własne możliwości i siłę do pokonywania trudności.

PIOSENKA GRUPOWA
My jesteśmy „Krasnoludki"
Lud nasz mądry, choć malutki
W lesie sobie tu mieszkamy
Wszystkim chętnie pomagamy.