DRODZY RODZICE!

Miło jest mi poinformować Państwa, że w obecnym roku szkolnym (tak, jak w ubiegłym) dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Żelechowie będą objęte opieką logopedyczną.

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne w przedszkolu? Dzieci ćwiczą 1 raz w tygodniu w niewielkich 3, 4-osobowych grupach (czasem, ze względu na specyfikę wady wymowy, indywidualnie). W swoich zeszytach mają obrazki, teksty, z którymi pracowały na zajęciach oraz materiał i wskazówki dla rodziców, aby pracę rozpoczętą na zajęciach kontynuować z dzieckiem w domu.

Pamiętajmy: tempo postępów w terapii jest wprost proporcjonalne do tego, jak regularnie ćwiczymy. Kiedy uczymy się mówić, to odbywa się to płynnie, na przestrzeni czasu, a nie skokowo. Ucząc się mówić nabywamy umiejętności codziennie, dlatego ważne jest, by materiał przekazany w zeszytach był powtarzany systematycznie, każdego dnia. Tylko ścisła współpraca na gruncie RODZIC-LOGOPEDA da nam oczekiwane efekty, dlatego Drodzy Rodzice, jeśli macie pytania, wątpliwości, mimo wskazówek w zeszytach nie wiecie jak ćwiczyć z Waszym dzieckiem, bądź nie jesteście pewni czy robicie to dobrze, zapraszam do sali zajęć logopedycznych, w godzinach mojej pracy (I piętro, ostatnie drzwi po lewej stronie). Chętnie udzielę wskazówek, odpowiem na wszystkie pytania.

W tym roku, na stronie internetowej przedszkola, będę prowadzić „ KĄCIK LOGOPEDYCZNY". Zamieszczone w nim będą informacje na temat rozwoju mowy dziecka, porady, wskazówki dla Rodziców na temat tego, co zrobić, by nasze dziecko, rozpoczynając naukę w szkole, prawidłowo artykułowało wszystkie dźwięki mowy. Zachęcam do lektury.

Pozdrawiam,

logopeda Ilona Mikusek

 

I. ROZWÓJ MOWY DZIECKA. JAK GO WSPIERAĆ?

Rozwój mowy dziecka rozpoczyna się już z chwilą narodzin, a nawet wcześniej, jeśli weźmiemy pod uwagę pierwsze doświadczenia słuchowe i czuciowe dziecka.
Od pierwszych prób ssania i pierwszego wydanego dźwięku rozpoczyna się dla dziecka długa droga prowadząca do zdobywania narzędzia pozwalającego mu komunikować się z innymi.

1) 1 rok życia

 • 2. miesiąc-wokalizacja pierwszych samogłosek, wydawanie dźwięków nie przypominających ludzkiej mowy;
 • 4. miesiąc- doskonalenie samogłosek, pierwsze spółgłoski- p, b, m;
 • 6. miesiąc- naśladowanie sylab, gaworzenie naśladowcze;
 • 8.miesiąc- naśladowanie sylab, rozumienie wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym, np. „brawo!" w połączeniu z gestem staje się sygnałem czytelnym dla dziecka.
 • 10. miesiąc- pierwsze słowa, rozumienie pierwszych słów.
 • 12.miesiąc- rozumienie pierwszych poleceń, samodzielne wypowiadanie pierwszych wyrazów.


ĆWICZENIA DLA DZIECI W 1 ROKU ŻYCIA

-częste mówienie do dziecka;

-nazywanie otaczających dziecko przedmiotów;

-naśladowanie wydanych przez nie dźwięków;

-nazywanie rzeczywistości podczas spacerów;

-jeśli dziecko wskazuje palcem rzecz, nie należy tego ignorować;

-śpiewanie dziecku kołysanek.


2) 2 rok życia (czas szybkich zmian)

 • do końca 2.r.ż pojawiają się wszystkie samogłoski ustne oraz wiele spółgłosek;
 • większość spółgłosek jest zmiękczana;
 • w mowie dochodzi do wielu zjawisk językowych wynikających z trudności w wykonywaniu ruchów narządów artykulacyjnych. Obserwujemy: uproszczenia, przestawianie liter, sylab, wstawianie dodatkowych liter, sylab, zastępowanie głosek innymi;
 • 24 miesiąc-pojawienie się wypowiedzi dwuwyrazowych.

ĆWICZENIA DLA DZIECI W 2. ROKU ŻYCIA

-tylko wtedy, gdy dziecko wielokrotnie usłyszy, po wypowiedzianych przez siebie słowach, np.: „ka, ka, ka", „tak, to kaczka robi kwa, kwa", ma możliwość utrwalenia nowego pojęcia.

-rodzic wskazuje przedmioty i wypowiada ich nazwę. Musi wychwycić moment, kiedy wzrok dziecka skupiony jest na nazywanej rzeczy;

-tempo mówienia do dziecka powinno być wolniejsze niż podczas spontanicznej mowy;

-wypowiadanym zdaniom musi towarzyszyć mimika (np.daj- wyciągnięcie ręki);

-wspólne czytanie bajek- wskazywanie postaci, przedmiotów, zadawanie pytań, np.: gdzie jest kot? Zachęcamy dzieci do powtarzania.

3) 3 rok życia

 • pojawia się odmiana rzeczownika;
 • ustępują zmiękczenia;
 • zmiana długości wypowiedzi;
 • stały wzrost słownictwa;
 • zdania złożone;
 • brak głosek dziąsłowych.

ĆWICZENIA DLA DZIECI W 3 ROKU ŻYCIA
-rodzic pokazuje obrazek przedmiotu, prosi o podanie nazwy, odwraca obrazek i pyta: czego nie ma?

-czytając książki z dzieckiem, wskazuje na znajdujące się na ilustracji przedmioty i podaje nazwy, tak samo czynności oraz cechy przedmiotów, osób, np.: wielkość, kolor, wesoły, itp.

-rodzic zadaje coraz bardziej skomplikowane pytania;

-gry językowe w postaci zadawania zagadek.

4) 4 rok życia

 • wiek pytań;
 • pojawiają się wyrażenie przyimkowe, np.: z papieru, przez las, itd.
 • pojawiają się głoski dziąsłowe, najczęściej jako pierwsze „sz", „ż", potem „cz", „dż".
 • dziecko nie musi wymawiać „r";
 • brak poprawnej wymowy lub brak głosek (oprócz „r") po ukończeniu 4.r.ż. jest wskazaniem do rozpoczęcia terapii logopedycznej. Rozpoczęcie terapii w tym wieku przynosi dobre efekty, daje logopedzie dużo czasu na przygotowanie dziecka do nauki w szkole, pozwala skorygować wadę, zanim dziecko uświadomi sobie jej istnienie.

ĆWICZENIA DLA DZIECKA W 4 ROKU ŻYCIA

-w czasie czytania książek zadawać dziecku pytanie: dlaczego?

-wskazywać związki między sytuacjami, zdarzeniami, emocjami;

-układanie z dzieckiem historyjek obrazkowych;

-aranżowanie zabaw tematycznych, wyznaczanie dziecku różnych ról;

-starać się wyczerpująco odpowiadać dziecku na pytania;

-wprowadzanie przyimków „na" , „pod", np.: kładąc piłkę, mówimy: piłka jest na stole, pod stołem, na biurku, itd.

5) 5 i 6 rok życia dziecka

 • czas ostatecznego kształtowania się systemu językowego;
 • jeśli dziecko realizuje wszystkie głoski poprawnie, z wyjątkiem „r", piąty rok życia jest właściwym momentem na pojawienie się tego dźwięku;
 • dziecko musi wymawiać poprawnie wszystkie dźwięki języka ojczystego przed rozpoczęciem nauki w szkole, aby uniknąć-spowodowanych błędną wymową-trudności w czytaniu i pisaniu;
 • dzieci w tym wieku zaczynają bawić się słowami, zaczynają rymować, zauważają wieloznaczność wyrazów.

II. WYMOWA DŹWIĘKÓW

Poniżej przedstawiam etapy życia dziecka i głoski, jakie w danym wieku powinny się pojawić:

 • 3 rok życia
  • wszystkie samogłoski
  • spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, dź, ń, k, ki, g, gi, ch, j, ł
  • s, z, c, dz realizowane jak ś, ź, ć, dź
  • sz, ż, cz, dż realizowane jak ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz
  • głoska „r" realizowana jak „l" lub „j"
  • zamiast „h" wymawia „f" i odwrotnie
 • 4 rok życia
  • s, z, c, dz realizowane twardo (nie powinno być zamieniane na ś, ź, ć, dź) , bez wkładania języka między zęby
  • sz, ż, cz, dż realizowane jak s, z, c, dz, ale pod koniec 4.r. ż powinna pojawić się prawidłowa artykulacja tych głosek
  • czasem pojawia się „r", ale nie jest to konieczne
 • 5 rok życia
  • sz, ż, cz, dż realizowane prawidłowo
  • pojawia się „r"

III. CO POWODUJE WADY WYMOWY?

 • niska sprawność ruchowa narządów artykulacyjnych;
 • wady zgryzu i anomalie zębowe;
 • upośledzenie słuchu fizjologicznego;
 • nieprawidłowa budowa aparatu mowy (krótkie wędzidełko, rozszczepy);
 • przerost trzeciego migdałka;
 • mówienie do dziecka językiem spieszczonym;
 • nadmierny rygoryzm co do mowy dziecka;
 • ograniczenie kontaktu z matką do 2.r.ż;
 • zaniedbania zdrowotne matki w ciąży,
 • niewłaściwa atmosfera rodzinna,
 • nieprawidłowe wzorce mowy w domu,
 • brak okazji do rozwijania mowy.

IV. SKUTKI WAD WYMOWY

 • w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole;
 • kłopoty w nauce czytania i pisania;
 • zaburzenia osobowości (logofobie- lęk przed wypowiadaniem się, poczucie niższej wartości);

V. WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy?

 • zapoznać się z prawidłowościami rozwoju mowy dziecka;
 • śledzić uważnie proces rozwoju mowy swojego dziecka;
 • zatroszczyć się o prawidłowy rozwój mowy dziecka już we wczesnym dzieciństwie;
 • dbać o właściwą opiekę medyczną, pozytywne postawy wychowawcze w domu;
 • od urodzenia mówić do dziecka językiem dorosłych,;
 • nie wymagać od dziecka posługiwania się mową dorosłych;
 • zapobiegać chorobom uszu, przewlekłym stanom kataralnym, wadom zgryzu;
 • starać się słuchać, co dziecko do nas mówi, ponieważ chętnie słuchane, chętniej mówi;
 • zachęcać dziecko do mówienia, nawet jeśli ma zaburzoną mowę.

VI. KIEDY DO LOGOPEDY?

Jeżeli:

 • noworodek ma problemy ze ssaniem;
 • 6-7. miesięczny noworodek nie gaworzy;
 • 7. miesięczny maluch nie reaguje na swoje imię;
 • dziecko nie reaguje na zmiany głosu rodziców i innych opiekunów;
 • nie odwraca główki w kierunku źródła dźwięku;
 • nie słucha, gdy do niego mówimy;
 • nie wykonuje prostych poleceń;
 • uważamy, że dziecko nie słyszy;
 • cały czas oddycha przez usta;
 • śpi z otwartą buzią;
 • mówi przez nos;
 • dziecko ślini się, ma problemy z gryzieniem, żuciem, połykaniem;
 • ma przerośnięty migdałek gardłowy;
 • często pojawia się infekcja górnych dróg oddechowych;
 • dziecko mówi mało, niechętnie, cicho;
 • jąka się;
 • dziecko mówiąc, wsuwa język między zęby;
 • budowa narządów mowy odbiega od normy;
 • dziecko ma wadę zgryzu;
 • dwulatek w ogóle nie mówi;
 • trzylatek nie mówi „k", „g";
 • trzylatek nie wymawia samogłosek ustnych;
 • czterolatek mówi ś, ż, ć, dź zamiast s, z, c, dz;
 • czterolatek nie umie opowiedzieć co wydarzyło się w przedszkolu;
 • czterolatek zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne;
 • pięciolatek nie wypowiada prawidłowo większości głosek;
 • sześciolatek nie mówi głoski „r".

KLIKNIJ W OBRAZ ABY OBEJRZEĆ PREZENTACJĘ!!!!