Początki opieki przedszkolnej w Żelechowie przypadają na rok 1928. 
Styczeń 1928 - Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi (z siedzibą w Warszawie) zakłada przy obecnie ul. Al. Wojska Polskiego w Żelechowie Ochronkę dla dzieci, prowadzoną przez osoby świeckie.

Wrzesień 1929 - Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Zakonnych od Opatrzności Boskiej ze Lwowa obejmują pieczę nad Ochronką. Do Ochronki uczęszczało wtedy 60 dzieci. W czasie wojny (rok 1942) Siostry opiekują się też dziećmi z rodzin wysiedlonych z Zamojszczyzny i innymi sierotami.

Rok 1946-47 - rozpoczęcie funkcjonowania drugiego przedszkola podlegającego lokalnej władzy państwowej (dane na podstawie relacji osób pamiętających ten okres, mieszkających w sąsiedztwie przedszkola przy ul. Chłopickiego, w pełni wiarygodnych danych brak).

Styczeń 1962 - po kilkumiesięcznej walce między rodzicami solidaryzującymi się 
z Siostrami, a władzami świeckimi następuje  likwidacja Ochronki. Przedszkole obejmuje Inspektorat Szkolny w Garwolinie. Sprzęt, zabawki i pomoce zgromadzone przez Siostry zostają przez ówczesne władze i przewiezione do Państwowego Przedszkola przy 
ul. Chłopickiego o dużo gorszych warunkach bytowych, nie przystosowanych do potrzeb dzieci.

Jesień 1962 - Siostry zostają całkowicie pozbawione opieki nad dziećmi. Opiekę przedszkolną sprawuje wyłącznie Państwowe Przedszkole przy ul. Chłopickiego.

Maj 1988 - na potrzeby przedszkola zostaje oddany do użytku nowy budynek przy ul. Ogrodowej 1, przygotowany  na  przyjęcie  120  dzieci  w  czterech  oddziałach. 
Duże  sale,  zaplecze  kuchenne,  węzeł  sanitarny,  przestronny  plac  zabaw  w pełni zaspokoiły potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli.

W latach 1999-2007 przedszkole stanowiło integralną część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dnia 25.09.2003r. uroczyście obchodzono 15-lecie przedszkola przy ul. Ogrodowej 1.

            Przedszkole systematycznie się rozwijało, zapewniając swoim wychowankom harmonijny rozwój bezpieczeństwo. Z upływem czasu budynek ulegał eksploatacji i wymagał remontu. W związku z tym jesienią 2004r. wykonano termomodernizację placówki; została wykonana elewacja oraz wymieniono wszystkie okna. W kolejnych latach sukcesywnie dokonywano różnorodnych prac remontowych, mających na celu polepszenie warunków lokalowych przedszkola. W 2008r. wybudowano samodzielną kotłownię gazową.  W następnych latach odnowiono pomieszczenia przedszkolne oraz zakupiono nowe meble do wszystkich sal. Plac zabaw doposażono w nowoczesny sprzęt do zajęć rekreacyjno-sportowych.

            W roku szkolnym 2011/2012 przedszkole realizowało projekty unijne „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej” i „Mały odkrywca w przedszkolu”. Pozwoliły one na rozwijanie ciekawości poznawczej oraz talentów artystycznych naszych wychowanków. Ponadto przyczyniły się do wzbogacenia bazy dydaktycznej przedszkola, m.in. o przepiękne stroje ludowe. Projekty te szerzej są opisane w zakładce  „projekty”.

Od roku szkolnego 2011/2012 rok rocznie odbywa się Bal Charytatywny na rzecz przedszkola, który szerzej opisany jest w zakładce „Bal Charytatywny”.  Pozyskane fundusze pozwoliły na doposażenie przedszkola, m.in. w stroje ludowe, sprzęt gospodarczy, tablice interaktywne i magiczny dywan.

W roku 2013 zmodernizowano teren wokół przedszkola; wyłożono kostką brukową chodniki w ogrodzie przedszkolnym oraz plac przed budynkiem przedszkola. Latem 2013r. wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i przeprowadzono gruntowny remont wszystkich łazienek.

Od 25 listopada 2013 roku przedszkole funkcjonuje pod nazwą ,,Pluszowy Miś”. Uroczystość nadania nazwy odbyła się jednocześnie z obchodami Światowego Dniem Pluszowego Misia oraz przy okazji jubileuszu 25-lecia funkcjonowania placówki przy ul. Ogrodowej. Decyzją dzieci, rodziców oraz pracowników, patronem przedszkola został Pluszowy Miś – nieodłączny przyjaciel dzieci, powiernik ich marzeń i sekretów, ktoś, do kogo zawsze mogą się przytulić.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.:

·         Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka

·         Posłanka na Sejm RP Stanisława Prządka

·         Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak

·         Radni miejscy

·         Dyrektorzy okolicznych szkół

·         Sponsorzy uroczystości

·         Byli i obecni pracownicy przedszkola

·         Rodzice

Od tego momentu co roku – dnia 25 listopada, w naszym przedszkolu uroczyście obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. W obchody tego święta zaangażowani są również rodzice, poprzez przygotowywanie tortu oraz słodkiego poczęstunku dla każdej grupy.  Jest to dzień, w którym zabawom ze swoimi ulubionymi pluszakami nie ma końca.

Wychodząc naprzeciw potrzebom  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  stworzona została sala terapeutyczna do indywidualnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli wspomagających. Została ona bogato wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne. Ponadto zagospodarowując pomieszczenie piwniczne utworzono salę zabaw z dużym basenem z kulkami i przyrządami gimnastycznymi.

W roku szkolnym 2012/2013 w okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowany został po raz pierwszy kiermasz ozdób świątecznych. Bogaty asortyment – stroiki, choinki, pierniki, karty bożonarodzeniowe, bombki, aniołki, itp. są własnoręcznie wykonywane przez pracowników przedszkola. Powyższe przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zostało powtórzone w latach następnych. Uzyskane dochody pozwoliły na doposażenie przedszkola oraz placu zabaw.

            W naszej placówce każdego roku obchodzone są następujące imprezy i uroczystości:

- Dzień Chłopaka

- Dzień Edukacji Narodowej

- Święto Pluszowego Misia

-Andrzejki

-Mikołajki

-Jasełka i Wigilia

-Przegląd kolęd i pastorałek

-Dzień Babci i Dziadka

-Bal Karnawałowy

-Dzień Kobiet

-Powitanie Wiosny

- Dzień Świadomości Autyzmu i Zespołu Downa

-Dzień Służby Zdrowia

-Dzień Ziemi

-Festiwal Piosenki Przedszkolnej

-Festyn Rodzinnya

-Uroczyste zakończenie roku

Ponadto bierzemy udział w uroczystościach i imprezach poza przedszkolem:

-Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

-Obchody Święta Niepodległości

-Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

-Wiosna Teatralna

-Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych

-Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym

-Gminny Dzień Dziecka

Bierzemy udział w następujących akcjach i programach, które wspierają oddziaływania przedszkola:

- Ogólnopolskie akcje „Sprzątanie Świata”, „Cała Polska czyta dzieciom” i „Góra grosza”

- Programy profilaktyczne „Czyste powietrze wokół nas” i „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

- Akcje zbierania nakrętek, zużytych baterii i makulatury

Nasze przedszkole prężnie współpracuje z wieloma instytucjami  i  zakładami pracy na terenie gminy i powiatu.pani

Od roku szkolnego 2017/2018 funkcję dyrektora placówki pełni  Pani Marianna Błażejczyk.