Dyrektorem Publicznego Przedszkola "Pluszowy Miś" w Żelechowie

jest Pani mgr Marianna Błażejczyk