http://www.pluszowymis-zelechow.pl/images/logo_przedszkola_duze.png

 

 


 

 

W roku szkolnym 2018/2019 jednym z priorytetów realizowanych w Publicznym Przedszkolu ,,Pluszowy Miś”

jest edukacja patriotyczna pod hasłem ,,A ja jestem Polak mały”

Nauczycielki ukierunkowują pracę z dziećmi między innymi na:

- uczenie szacunku do człowieka, jego pracy i osiągnięć

- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, społecznością przedszkolną i miastem

- wpajanie tolerancji do inności, uwrażliwianie na różnice społeczne i kulturowe

- zapoznawanie z najbliższą okolicą, ukazanie miejsc pamięci i pomników w naszym mieście

- budzenie poczucia przynależności narodowej

- zapoznanie z symbolami narodowymi oraz wpajanie szacunku dla nich

- przybliżenie przeszłości narodu polskiego poprzez podania i legendy

         W ramach przygotowań do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w każdej grupie utworzony został ,,Kodeks małego Patrioty”. Nauczycielki zadbały o to, aby każda sala i korytarze przystrojone były w barwy narodowe. Dzieci opanowały wiersz Władysława Bełzy ,,Polak mały”.  Zostały zapoznane z zarysem mapy Polski i symbolami narodowymi, z herbem i zabytkami Żelechowa.

        Do chwili obecnej wszystkie grupy przedszkolne uczyły się hymnu narodowego, który został wspólnie odśpiewany dnia 9.11.2018 o godz. 11.11 w ramach włączenia się w ogólnonarodową akcję ,,Rekord dla Niepodległej”.  W tym dniu grupa ,,Skrzaty” przygotowała  inscenizację patriotyczną pt. ,,Co to jest Niepodległość?” dla całej społeczności przedszkolnej oraz zaproszonych gości wśród których byli: przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żelechowie – Pan Tadeusz Wawer, ks. Marcin Chruściel – wikariusz parafii Z.N.M.P w Żelechowie, Pani Beata Talarek – Sekretarz Gminy Żelechów. Przedstawienie obejrzeli również rodzice. Kilka dni wcześniej grupa Pajacyki zwiedzała Żelechów oraz rozdawała kokardy narodowe. W październiku grupa Skrzaty wybrała się na rynek i wzięła udział                w prezentacji  poloneza przez  uczniów Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie. Rodzice angażując się w życie przedszkola włączają się m.in. w czytanie dzieciom polskich legend. Każda z grup bierze również udział w wewnętrznej akcji ,,100 godzin czytania na 100-lecie Niepodległości”. W przedszkolu odbył się koncert zespołu LIMBOS pod tytułem ,,Pejzaże muzyki polskiej”.

W ramach dalszej realizacji planu pracy zaplanowane jest m. in.:

- organizowanie koncertów muzycznych oraz teatrzyków nawiązujących do tematyki patriotyzmu

- organizowanie wycieczek do ważnych miejsc w naszym mieście, zwiedzanie miejsc związanych z Ojczyzną, poznawanie ciekawych zawodów

- przygotowywanie tańców narodowych na uroczystości przedszkolne

- zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego pt. ,,Nasze barwy narodowe”

 

 

PROJEKT „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu ,,Pluszowy Miś”  w Żelechowie rozpoczęto realizację projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, którego autorem jest Aneta Konefał. Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o. o. z wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Koordynatorem projektu w placówce jest Beata Rygielska. 

Na projekt składa się 6 modułów:

 • Mały Miś- czytające Przedszkolaki
 • Mały Miś uczy samodzielności
 • 100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!
 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 • Kuferek kreatywności Małego Misia
 • Misiowe aktywności sportowe

Dzieci z grupy „Skrzaty” wraz z nauczycielami wybrały grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odwiedza domy przedszkolaków. Misiowi zostało nadane imię Grześ oraz wyposażono w dzienniczek, w którym rodzice wpisują tytuł przeczytanego utworu, następnie dzieci wykonują pamiątkowy rysunek i odrysowują swoją rączkę.

Projekt zainaugurowany został akcją wspólnego czytania w grupie “Skrzaty” na które zaproszona została dyrektor przedszkola Pani Marianna Błażejczyk. Przeczytała ona dzieciom bajkę „Toruńskie pierniki”.

Do wspólnego czytania zaproszeni zostają pracownicy przedszkola, rodzice oraz przedstawiciele różnych zawodów z terenu Żelechowa i okolic.

Ponadto w grupie zrealizowano moduł „ Mały Miś uczy samodzielności” oraz „100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!”. Realizacja dalszych części projektu w toku.

Zdjęcia z dotychczasowej realizacji projektu można obejrzeć w zakładce Galeria wydarzeń.

 

Nasze przedszkole mieści się przy ulicy Ogrodowej 1 w Żelechowie, w miejscu spokojnym, bezpiecznym i oddzielonym od ulicznego zgiełku.

Przedszkole jest placówką wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od 3 do 6 roku życia.

Przedszkole jest 6-oddziałowe. Czynne od 6.30 do 16.30

Do dyspozycji przedszkolaków jest 6 sal bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań, zabawki, meble. Również mamy przestronny plac zabaw bardzo dobrze wyposażony w urządzenia terenowe, tak, aby umożliwić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom:

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
 • zajęcia rozwojowe z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy, 
 • korzystanie z różnych pomocy dydaktycznych,
 • naukę religii,
 • naukę języka angielskiego,
 • opiekę logopedy,
 • spacery i wycieczki, 
 • smaczne i zdrowe posiłki.